Din framgång är vår vision

Vi underlättar för Dig att nå dina mål 

 

2 000 kr rabatt vid anmälan till UGL före 15 dec!

UGL-ledarskapsutbildning 7-11 februari 2022

Vill du utveckla dig själv, ditt ledarskap och samspel med andra UGL rätt för dig.  I samarbete med ORION. Mer info

Deltagares omdöme ”Självkännedom, all feedback, insikter om gruppens stadier och hur man kan komma vidare. Betydelsen av öppenhet för att skapa tillit i en grupp.”


2 000 kr rabatt vid anmälan till UGL före 15 dec!

Alla har vi några områden i uppdraget och livet, som vi behöver ägna extra tid och omsorg. Ni som är framgångsrika har lärt Er att anlita hjälp att klara av dessa. 

Koman Kompetens stödjer, inspirerar och faciliterar processer som gör att Du når målen snabbare och förbättrar resultatet.  Vi har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling. Med en unik bredd inom aktuella samhällsutmaningar kombinerat med gedigen kompetens i strategisk planering och styrning stödjer vi ledare och ledningsgrupper. Det kan handla om hållbar ägarstyrning, miljömässig, samhällsekonomisk och social hållbarhet, Agenda 2030 eller ledningsgruppsutveckling.

Vårt andra specialområde är forskningsbaserad, praktisk skolutveckling. Vi har mycket goda kunskaper och erfarenheter av skolutveckling och kvalitetsarbete. Med grundlig förankring i aktuell forskning ger vi skolledare praktiskt stöd att förbättra skolresultat och lärmiljö. Tex kunskapskrav, studiero, trygghet, hälsofrämjande arbete, organisering eller ledarskap.

Vi har en tredje gren - uteaktiviteter. Trädyoga, löpgrupper och speciella vägledande samtalsvandringar för Er som önskar en unik avstressande naturupplevelse med utrymme för viktiga samtal. Vi är unika genom:

  • Helhetsperspektiv och bredd inom samhällsutmaningar.
  • Specialist på skolframgång.
  • Processledning och guidning inom både strategi och mellanmänsklig samverkan.
  • Kombinerar upplevelsevandring med värdefulla samtal samt den helt nya träningsformen Trädyoga. 

Elif Koman André
VD, managementkonsult, strategisk rådgivare och grundare av Koman Kompetens

Elif har arbetat som hållbarhetschef i kommunala ledningar och koncernbolag i över 13 år, och ännu längre som skolledare. 

Elif har framgångsrik erfarenhet av förändringsprocesser, analys och strategi, hållbar ägarstyrning och utveckling, kvalitetsarbete, utvecklande ledarskap samt skolutveckling. Hennes ledarskap kännetecknas av ett starkt målfokus och ett uppskattande, coachande förhållningssätt. 

Certifierad i GRI (Global Reporting Initiative), UGL-handledare, styrelsearbete samt kvalitetsarbete.

Referenser

Föreläsningar

Hållbar ledare

Hur når man balans i livet? Praktiska verktyg och metoder varvas med förklaringar och exempel från vardagen. 

Kvalitetsarbete

Struktur och metoder att förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete. Praktiska exempel och plan  för att börja arbetet. 

Unna Dig och medarbetarna utveckling och harmoni

Löpträning för alla

Elif Koman André   Koman Kompetens

Adress

Guldbaggestigen 17

125 51 Älvsjö

Sverige

Mail
Mobil