Din framgång är vår vision

Vi underlättar för dig att nå dina mål 

 

Hållbarhetsarbete enligt CSRD

Gör hållbarhet till en självklarhet!

Alla företag behöver integrera hållbarhet i sin plan, i styrning och uppföljning. Varför då? Dels för att följa CSRD-lagen, dels, och framför allt för att det är en vinst för affären, kunderna och jorden.  Vi hjälper till med allt ni behöver: Utbildning, Dubbel väsentlighetsanalys, Intressentdialog, Rapporteringsstruktur, Målformulering, Strategier.

Lyft företaget till nästa nivå genom ledarskapsexcellens och värdegrund. 

Alla har vi några områden i uppdraget och livet, som vi behöver ägna extra tid och omsorg. Visionsbygge, framgångsrik kommunikation, utvecklande förhållningssätt är några av alla viktiga grundfundament. Vi stödjer er genom rådgivning, coachning och processtöd.  

Koman Kompetens inspirerar och faciliterar processer som gör att du når målen snabbare och förbättrar resultatet.  Vi har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling. Med en unik bredd inom aktuella samhällsutmaningar kombinerat med gedigen kompetens i strategisk planering och styrning stödjer vi ledare och ledningsgrupper. Det kan handla om hållbar ägarstyrning, miljömässig, samhällsekonomisk och social hållbarhet, Agenda 2030, utveckling av företagskulturen och grupputveckling.

Vårt andra specialområde är forskningsbaserad, praktisk skolutveckling. Vi har mycket goda kunskaper och erfarenheter av skolutveckling och kvalitetsarbete. Med grundlig förankring i aktuell forskning ger vi skolledare praktiskt stöd att förbättra skolresultat och lärmiljö. Tex kunskapskrav, studiero, trygghet, hälsofrämjande arbete, organisering och ledarskap.

Vi har en tredje gren - uteaktiviteter. Trädyoga, löpgrupper och speciella vägledande samtalsvandringar för er som önskar en unik avstressande naturupplevelse med utrymme för viktiga samtal. 

Specialiteter:

  • Ledarskapsutveckling
  • Strategi och samverkan
  • Social hållbarhet
  • Skolframgång
  • Företagskultur

Elif Koman André
VD, managementkonsult, strategisk rådgivare och grundare av Koman Kompetens

Elif har arbetat som hållbarhetsdirektör i kommunala ledningar och koncernbolag i över 13 år, och ännu längre som skolledare. 

Elif har framgångsrik erfarenhet av förändringsprocesser, analys och strategi, hållbar ägarstyrning och utveckling, kvalitetsarbete, utvecklande ledarskap samt skolutveckling. Hennes ledarskap kännetecknas av ett starkt målfokus och ett uppskattande, coachande förhållningssätt. 

Certifierad i GRI (Global Reporting Initiative), UGL-handledare, UL-handledare, styrelsearbete, kvalitetsarbete samt Barrett Analytics värdemätning och ledarskapsutveckling.

Referenser


Skogsbad - Shinrin Yoku

Harmoni och stillhet. För dig som vill återhämta dig och få ny energi. Vi tar in  naturen genom alla sinnen och låter oss förundras. Skogens hälsofrämjande effekter minskar stressen, förbättrat sömnen och höjer våra måbra-hormoner.

Skickliga ledare ser till att ha understödjare

Forskning visar att företag med en medveten företagskultur och gemensamma värderingar är framgångsrika. De når bättre kundnöjdhet, samarbete, trivsel, förändringsvilja, lönsamhet och blir eftertraktade arbetsgivare. 

Bygg vidare på dina ledarskapsstyrkor och utveckla ledarbeteenden som stärker ditt hållbara ledarskap. Genom en kartläggning får du syn på din utvecklingspotential och stöd i att leda i 4 perspektiv: leda dig själv, leda människor, leda process och leda syftet.  

För dig som vill utveckla dig själv, ditt ledarskap och samspel med andra och bli mer effektiv som gruppmedlem och ledare. Kursen ger verktyg och kompetenser inom kommunikation, utvecklande feedback, relationer, tillit, olika ledarstilar och grupputveckling. UGL är framtagen av Försvarshögskolan och är den dominerande ledarskapsutbildningen inom både offentlig sektor och näringslivet.

”Väldigt grym handledare, kunnig i sina områden och har varit till stor hjälp. Väldigt bra med följdfrågor och fått mig och övriga gruppen att tänka till. ”

”Professionell handledare. Handledarna var duktiga och bra på att se alla individer och duktiga på att lära ut, samt att få oss in på rätt spår och hjälpa utan att själva delta i gruppen.”

Föreläsningar

Hållbar ledare

Metoder och verktyg som ger dig möjlighet till en hälsofrämjande balans i livet. 

Kvalitetsarbete

Struktur och metoder att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Praktiska exempel och plan för att börja arbetet. 

Hållbarhet som en självklarhet. Få hjälp med CSRD.

Gör hållbarhetsarbetet till en självklar del i verksamheten och  integrerat i affärs-/verksamhetsplanen. Vi hjälper till med: Utbildning, Dubbel väsentlighetsanalys, Intressentdialog, Rapporteringsstruktur, Målformulering, Strategier.

Mät er företagskultur! 
Vill ni också attrahera medarbetare och öka er lönsamhet?
Ta reda på hur ni har det med er företagskultur. Är den hindrande eller stödjande? Med Barrett Analytics verktyg ger vi er en bild av nuläget och en idé om utvecklingsväg. 

Har ni en gynnsam och levande företagskultur? 

Vi mäter företagskulturen och ger er en idé om utvecklingsväg mot högre lönsamhet och framgång. Ni får syn på vilka värderingar som lever i organisationen och har möjlighet att påverka dem i en positiv riktning. Genom att ta tillvara företagets och medarbetarnas hela potential skapar ni en välmående och effektiv organisation. 

Uteyoga 

Pop-up-pass! Yoga kan bokas på klippor, bryggor, gräsmattor. Yogan skräddarsys till plats och tillfälle. Här vid båken på Ängkär, Hållnäs, i närheten av Café Kolhuset.

Elif Koman André   Koman Kompetens

Adress

Guldbaggestigen 17

125 51 Älvsjö

Sverige

Mail
Mobil