Ett urval av artiklar genom åren

”Viruset sätter den sociala hållbarheten på prov” 
  Olle Bengtsson Text  Länk till artikeln

Utdrag ur artikeln

I ett socialt hållbart samhälle ges människor samma möjlighet att leva ett jämlikt, tryggt och hälsosamt liv. Förutsättningar som riskerar att drastiskt försämras i spåren av coronakrisen. [...] Vad har din kommun för utmaningar för att bli socialt hållbar?

Elif Koman-André, hållbarhetsdirektör, Botkyrka:

– Väldigt mycket handlar om att försöka minska segregationens negativa effekter. Samhället är väldigt bostadssegregerat och där försöker vi skapa strukturer som inte segregerar, till exempel att i områden med mycket hyresrätter bygga fler bostadsrätter och tvärtom så att man skapar ett blandat boende som inte skapar geografiska skillnader mellan socioekonomiska grupper. Sen har vi ett stort fokus på skolan med att se till att alla barn och elever får samma möjligheter och rättigheter att nå samma mål och kunskapsutveckling.

– Det finns många andra ingredienser också, som delaktighet till exempel. Att vara med och forma sitt samhälle, få upp valdeltagandet och skapa trygghet i alla stadsdelar. Men det allra viktigaste skulle jag säga är att försöka utjämna och skapa jämlika och goda uppväxtvillkor för barn och unga. [...]

Hur påverkas den sociala hållbarheten av coronaviruset?

– Vi har väldigt många småföretag i kommunen som har det svårt och där har vi satt ihop ett stödpaket till dem och också till föreningar. Det blir en massa följder såklart, även inom skolan. Vi håller ju öppet, men det är ändå många barn som är hemma. Där försöker vi nå barnen och se till att de har det bra, för det finns en oro att viruset skapar en större otrygghet såklart. 


Alla pratar om social hållbarhet – men vad är det egentligen?

11 OKTOBER 2019 TEXT: LUDDE HELLBERG  FOTO: YLVA SUNDGREN   Länk till artikeln

Utdrag ur artikeln 

”Hon har ett av Sveriges mest utmanande jobb. …I två år har Elif Koman André varit hållbarhetsdirektör i Botkyrka. En överväldigande uppgift. […] Hållbarhetsdirektör Elif Koman André ger sin definition av social hållbarhet.

– Det är ett jämlikt samhälle. Och ett jämlikt samhälle handlar om delaktighet i demokratin, det handlar om en högre folkhälsa och det handlar om utbildning och arbete, säger hon. […]

Vi frågar Elif Koman André om vilken typ av jämlikhet hon tycker är mest eftersträvansvärd. Lika möjligheter eller lika utfall? Hon tvekar en stund och skrattar sedan lite underfundigt.

– Ja, så här. Det är klart att alla ska ha samma möjligheter och förutsättningar, absolut. Men sedan är det också så att alla tjänar på jämlika samhällen. Alla ska ha samma förutsättningar och möjligheter att styra sina liv. Ett tydligare svar än så får vi inte på den frågan.Innan vi skiljs åt berättar vi för Elif Koman André om vårt besök på Lidingö. När vi nämner deras nya projekt där AI ska användas för att identifiera läs- och skrivsvårigheter ser hon mest trött ut. Hon har själv varit rektor, just på Lidingö.

– Vi har kompetenta lärare i Sverige som länge har varit bra på att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos eleverna. Det är inte det som är problemet. Problemet är den strukturella segregationen, säger hon.”


Samsyn stoppar strulet
Åse Lo Skarsgård

Utdrag ur artikelnSkola/Socialtjänst. Den 1 juli får skolor rätt att flytta mobbare och bråkstakar mot föräldrarnas vilja. Men på Södermalmsskolan är det inte lösningen. På Södermalmsskolan gör man sig inte av med mobbare och bråkstakar. Här utgår man ifrån att skolan ska klara av alla barn, med stöd från socialtjänsten och i samarbete med föräldrarna. Samarbetet med föräldrarna är särskilt viktigt när det handlar om barn som gör sig omöjliga, saboterar lektioner, bråkar och slåss. 
- Har man inte föräldrarna med sig kan man inte lyckas i skolan, säger rektor Elif Koman André. [...]
På Södermalmsskolan är det förebyggande arbetet a och o.  [...] Arbetsklimatet ska vara mjukt och trevligt. Alla elever är allas ansvar.[...] Södermalmsskolan har ett långvarigt samarbete med socialtjänstens familjeenhet i sin stadsdel.  Åren med ett nära samarbete har gjort det lättare att synkronisera insatserna och snabbt rigga skyddsnätet under barn på fallrepet. [...] Lärarna är otroligt strukturerade i sitt arbete med sådant som mål, gemensamma regler, belöningar och annat...säger MST-terapeut Tove Nyqvist...Ingen skola har imponerat så mycket som Södermalmsskolan. - Den är ett riktigt bra exempel. En skola som fungerar så bra har som regel mycket bra samverkan. [...] Pedagogernas engagemang och intresse för att komma vidare och hitta nya sätt att nå målen betyder mycket i arbetet på skolan, menar Elif Koman André. 
-Det handlar väldigt mycket om att stärka elevernas självbild och låta dem lycka.


Södermalmsskolan vann Stockholms Stads Kvalitetspris 2004

Södermalmsskolan vann Stockholms stads kvalitetspris 2004. Kvalitetsutmärkelsen och en prissumma om 100 000 kronor delades ut av skolborgarrådet Erik Nilsson under en högtidlig ceremoni i Stadshuset. Grattis alla föräldrar! Ni har valt rätt skola. Det fick alla föräldrar veta när deras barn kom hem från skolan i fredags. Tidigare på dagen träffades alla elever och medarbetare i en storsamling för att tillsammans fira att de har stans bästa skola. // Utmärkelsen gick till Södermalmsskolan med domarkommitténs motivering: "Ledarskapet är tydligt och arbetar för inflytande i verksamheten som präglas av delaktighet och ansvar. Arbetssätt och rutiner är väl dokumenterade. Den tydliga strukturen gör att uppföljningar är lätta att genomföra och skolan uppvisar goda resultat. Verksamhetens utvecklingsarbete baseras på analyser av resultat och brukarnas synpunkter. Skolans verksamhet utgör ett gott exempel på ett väl fungerande kvalitetsarbete." Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning, Elif Koman André, rektor Södermalmsskolan