UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL-utbildningen ger dig ökad självkännedom, insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Du drar lärdomar kring grupputveckling och vilka ledarbeteenden som gynnar gruppen utifrån dess mognad. UGL ger dig också konkreta verktyg och metoder som du har nytta av direkt i din ledarvardag. Till exempel kommunikation, feedback, konflikthantering, förståelse för värderingars påverkan på relationer, olika ledarstilar, arbeta med reflektion.  


”Självkännedom, all feedback, insikter om gruppens stadier och hur man kan komma vidare. Betydelsen av öppenhet för att skapa tillit i en grupp.” 
Försvarshögskolan

Kontakta mig redan idag för ett förutsättningslöst samtal. 076 115 01 96

Eller beställ direkt med knappen nedan