Bli hållbara!

Vi hjälper er att titta på er verksamhet utifrån alla hållbarhetsaspekter och identifierar de globala hållbarhetsmål som är mest relevanta för verksamheten. I processen ingår en genomlysning av affärsplanen och integrering av hållbarhetsmålen i planen. Genom att integrera hållbarhet i affärsplanen blir arbetssätten och åtgärderna naturliga.

Hållbarheten blir integrerad i styrning och uppföljning, vilket bäddar för optimal måluppfyllelse och framgångsrika resultat.


" Hållbarhet handlar om riskhantering och  affärsutveckling. Det är definitivt en fråga som hör hemma i styrelserummet"
Emma Ihre, hållbarhteschef  Mannhemier Swartling
Styr ägarna mot hållbarhet?

Kontakta mig redan idag för ett förutsättningslöst samtal. 076 115 01 96

Eller beställ direkt med knappen nedan