Goda skolresultat!

Vi hjälper er titta på era utmaningar och lägger upp en strategi för att möta och hantera dem, kanske utifrån en skolrapport.

Vi tar fram en skräddarsydd plan för skolan utifrån er specifika situation och förutsättningar. Planen kan exempelvis innehålla målöversyn, gemensam strategi för trygghet i skolan, elevdelaktighet,  förhållningssätt, regler, lärmiljö, organisering, betygsanalys, system för kvalitetsarbetet, kommunikation, gemensam bild av uppdraget, rutiner, elevhälsa mm. Det blir ett systematiskt kvalitetsarbete med praktiskt stöd.

Vi sätter ett processmål och lägger upp en plan för hela processen, med kommunikation, praktiska verktyg, handledning, föreläsningar mm.


"Alla barn har  gnistan inom sig, det enda som behövs år att lyckas tända den"
Roald Dahl
Goda uppväxtvillkor - det allra viktigaste.

Kontakta mig redan idag för ett förutsättningslöst samtal. 076 115 01 96

Eller beställ direkt med knappen nedan